Terminos


CONDICIONS GENERALS DE LLOGUER


PER A LA RESERVA D'ALLOTJAMENT s'ha d'avançar el 30% de l'import del lloguer mitjançant transferència bancària, targeta de crèdit o en efectiu a la nostra oficina.

DRET D'OCUPACIÓ DE L'ALLOTJAMENT comença dia d'entrada a partir de les 17 h i acaba el dia de sortida a les 10h.

RECOLLIDA DE CLAUS a la nostra oficina situada a l'Avinguda de Riells 46A de l'Escala dins l'horari d'oficina. Agraïm que s'ajustin a aquest horari. Recomanem que ens indiquin l'hora aproximada de la seva arribada.

HORARI OFICINA ESTIU

9 a 13.00h. - 16 a 20h.

10 a 13.00h. Diumenges i Festius.

ARRIBADA. Hauran d'abonar l'import restant del preu de l'allotjament, la taxa turística, la fiança obligatòria, i els extres que hagin contractat.

FIANÇA serà retornada una vegada supervisat l'allotjament el dia de la sortida.

SORTIDA. Entre 9-10 h del matí del dia de sortida, els vindrem a visitar per a revisar l'habitatge. En cas que no es realitzés la nostra visita, els preguem ens retornin les claus a les 10h. del matí. El client deixarà l'habitatge i el mobiliari en les mateixes condicions que el va trobar a la seva arribada. Si durant la seva estada se'ls trenca algun material o estris (coberts, plats, gots, per exemple), els preguem el reemplacin per un d'igual o similar. Si es tracta d'algun element més important, cal que informin a l'agència del fet.

NETEJA FINAL no inclosa en el preu de lloguer. S'ha de deixar l'habitatge en el mateix estat d'ordre i neteja que el van rebre a la seva arribada. Poden contractar, al seu càrrec, el servei de neteja (aquest servei no inclou la recollida d'escombraries, ni la col·locació ni la neteja de material ni estris de cuina).

INCLÒS EN EL PREU DE L'ALLOTJAMENT el consum normal d'aigua i electricitat. (Electricitat no inclosa d'octubre a maig inclosos). En cas que durant la seva estada s'esgoti la bombona de gas, poden passar per una de recanvi, sense cap càrrec. Per seguretat, els preguem tanquin la clau de la bombona de gas. Eviteu fer un ús excessiu del consum d'aigua i electricitat i especialment de l'aire condicionat o calefacció, si n'hi hagués.
NO INCLÒS EN EL PREU DE L'ALLOTJAMENT, la roba de llit, tovalloles, bressols, .. i altres extres disponibles a les característiques de cada allotjament, si els interessa, aconsellem contractar en fer la reserva.

TAXA TURÍSTICA és de 0,90 €/dia per majors de 16 anys, amb un màxim de 6,30 €/persona per estancia.

FINALITZARÀ L'OBLIGACIÓ DE RESERVA DE L'ALLOTJAMENT, amb pèrdua de l'import de la reserva, quan no fos ocupat dintre de les 48 hores següents al dia fixat, en excepció que abans o dins d'aquest temps el client hagi avisat, per escrit, del seu retard , i que aquest sigui sempre abans que els dies transcorreguts no excedeixin l'import a compte de la reserva.

ANUL·LACIÓ DEL CONTRACTE PER PART DEL CLIENT

El client ha de comunicar l'anul·lació per escrit.

De produir anul·lació es cobrarà el següent en concepte de penalització:

• 30 dies abans de la data d'entrada el 10% de l'import de la reserva. Mínim 30 €

• entre els 29 i els 7 dies el 50%.

• menys de 7 dies abans, el 100%.

No hi haurà ABONAMENTS si el client desisteix dels serveis voluntàriament abans de complerta la seva estada.

La devolució es realitzarà pel mateix mitjà en què es va pagar de la reserva.

MODIFICACIONS PER PART DE L'AGÈNCIA

En cas que, per causes imprevistes i no imputables a l'agència, l'allotjament no pogués ser ocupat, l'agència posarà a disposició del client un altre allotjament d'igual o superiors característiques sense reemborsament per cap de les parts. L'Agència es compromet a fer les gestions que estiguin al seu abast per solucionar el problema o reduir-lo.

ACCEPTACIÓ CONDICIONS DE LLOGUER El pagament de la reserva per part del client, significa la total acceptació d'aquestes condicions de lloguer.

 FINQUES BALLESTA, S.L. - Av.Riells, 46A - 17130 L-ESCALA - NIF: B17621061

____________________________________________________________________________________________________

 

El temps